Fan pics

Fans enjoying the tour match between Bangladesh and Pakistan. Photo: Firoz Ahmed
Fans enjoying the tour match between Bangladesh and Pakistan. Photo: Firoz Ahmed
Fans enjoying the tour match between Bangladesh and Pakistan. Photo: Firoz Ahmed
Fans enjoying the tour match between Bangladesh and Pakistan. Photo: Firoz Ahmed
Fans enjoying the tour match between Bangladesh and Pakistan. Photo: Firoz Ahmed
Fans enjoying the tour match between Bangladesh and Pakistan. Photo: Firoz Ahmed
push notification